Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers, Rita Moors, Martine Fournier, Bert Maertens, Annick De Ridder, Marius Meremans en Maarten De Veuster
1560 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over acties tegen de hongersnood en de humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika

van Staf Aerts, Maarten De Veuster, Orry Van de Wauwer, Annick Lambrecht en Emmily Talpe
1362 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over het onderzoek naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en daarmee verband houdende strafbare feiten in Oekraïne

van Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer, Bart Tommelein, Joris Nachtergaele, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
1340 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Kampeerplatform 'Welcome to my garden' - Regelgeving en subsidiëring

van Maarten De Veuster aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
930 (2022-2023)

Schriftelijke vraag 'Ambassadors of GOESTING' - Stand van zaken

van Maarten De Veuster aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
798 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Beleidsvisie 'Functioneel en recreatief medegebruik van jaagpaden in Vlaanderen' - Samenwerking met toeristische sector

van Maarten De Veuster aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
752 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het 'Onderzoek naar eigenschappen en impact van cruisetoerisme in Vlaanderen. Rapport 2023'

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Kristof Slagmulder en Orry Van de Wauwer
1773 (2022-2023) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over het 'Onderzoek naar eigenschappen en impact van cruisetoerisme in Vlaanderen. Rapport 2023'

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Kristof Slagmulder en Orry Van de Wauwer
1773 (2022-2023) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over de recente ontwikkelingen in het ambtsgebied Zuid-Afrika, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië en Eswatini

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Kristof Slagmulder en Maarten De Veuster
1794 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2