Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over de gegevensverwerking en -uitwisseling door Toerisme Vlaanderen voor het programma 'Iedereen verdient vakantie'

van Cathy Coudyser, Loes Vandromme, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
1953 (2023-2024) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Annick De Ridder, Sofie Mertens, Maarten De Veuster, Paul Van Miert, Marius Meremans, Rita Moors, Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin, Koen Daniëls, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1870 (2023-2024) nr. 6

Amendementen op het ontwerp van decreet over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers, Rita Moors, Martine Fournier, Bert Maertens, Annick De Ridder, Marius Meremans en Maarten De Veuster
1560 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Proefproject lange en zwaardere vrachtwagens (LZV's) - Stand van zaken

van Maarten De Veuster aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
386 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Nieuwe veerdienst Vlaanderen-Schotland - Facilitering Port of Antwerp-Bruges Zeebrugge

van Maarten De Veuster aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
388 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Binnenvaart - Invoering 'trackpilot'-systeem

van Maarten De Veuster aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
387 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de stichting Vlamingen in de Wereld en publieksdiplomatie

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Kristof Slagmulder en Maarten De Veuster
2021 (2023-2024) nr. 1

Vraag om uitleg over de uitrol van laadpalen

van Sofie Mertens aan minister Lydia Peeters
891 (2023-2024)

Vraag om uitleg over het mogelijke federale verbod op binnenlandse vluchten

van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
883 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2