Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de presidentsverkiezingen en de daaropvolgende protesten in Wit-Rusland

van Joris Nachtergaele, Vera Jans, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
532 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de relaties met en de internationale positie van Taiwan

van Joris Nachtergaele, Vera Jans, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
534 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Marino Keulen, Maarten De Veuster, Lode Ceyssens, Paul Van Miert, Martine Fournier en Bert Maertens
513 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Landenstrategienota voor ontwikkelingssamenwerking Vlaanderen Zuid-Afrika - Herori├źntering naar een nieuwe vorm van samenwerking

van Maarten De Veuster aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
56 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Explosie in Libanese hoofdstad Beiroet - Evaluatie Vlaamse hulpverlening

van Maarten De Veuster aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
57 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) - Projecten rond de 'last mile solution'

van Maarten De Veuster aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
62 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, wat betreft de fusie van de LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge

van de Vlaamse Regering
480 (2020-2021) nr. 1

Verslag over het verslag van het Rekenhof over fietspaden in Vlaanderen. Realisatie en resultaten van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Opvolgingsbespreking

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Martine Fournier
37 (2017-2018) nr. 3

Verslag over het verslag van het Rekenhof over fietspaden in Vlaanderen. Realisatie en resultaten van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Opvolgingsbespreking

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Martine Fournier
37 (2017-2018) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2