Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en tot opheffing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen"

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Maarten De Veuster, Tinne Rombouts en Joris Nachtergaele
1028 (2021-2022) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van Scheepvaartdecreet

van Marino Keulen, Maarten De Veuster, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1007 (2021-2022) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid en houdende een subsidieregeling ter bevordering van een modal shift in het goederenvervoer

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Maarten De Veuster, Martine Fournier en Marius Meremans
980 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Aanpassing schoolvakanties - Impact op het toerisme

van Maarten De Veuster aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
170 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Prioritair watergebruik tijdens waterschaarste - Reactief afwegingskader

van Maarten De Veuster aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
312 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Transportsector - Regelgeving wat betreft de toegang tot het beroep - Bevoegdheid

van Maarten De Veuster aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
153 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet Scheepvaartdecreet

van de Vlaamse Regering
1007 (2021-2022) nr. 1

Verslag over het ontwerp van Scheepvaartdecreet

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Stijn Bex
1007 (2021-2022) nr. 4

Verslag over het ontwerp van Scheepvaartdecreet

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Stijn Bex
1007 (2021-2022) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2