Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de relaties met en de internationale positie van Taiwan

van Joris Nachtergaele, Vera Jans, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
534 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de presidentsverkiezingen en de daaropvolgende protesten in Wit-Rusland

van Joris Nachtergaele, Vera Jans, Emmily Talpe, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Maarten De Veuster
532 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Marino Keulen, Maarten De Veuster, Lode Ceyssens, Paul Van Miert, Martine Fournier en Bert Maertens
513 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over het coronapaspoort

van Maarten De Veuster aan minister Zuhal Demir
3757 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Boekingplatformen - Vlaanderen Vakantieland vs. andere initiatieven

van Maarten De Veuster aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
819 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Coronacrisis - Overleg met de reissector

van Maarten De Veuster aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
816 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de aanpak van gevaarlijke kruispunten op en de herontwikkeling van de A12 tussen Boom en Antwerpen

van Imade Annouri aan minister Lydia Peeters
3306 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het stemrecht van Vlamingen in het buitenland voor de Vlaamse verkiezingen

van Kristof Slagmulder aan minister Jan Jambon
3162 (2020-2021)

Verslag van de gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Toerisme. Voortgangsrapportage

namens Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, verslag door Bart Tommelein en Carmen Ryheul
739 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2