Maarten De Veuster

Maarten De Veuster

15de plaats Vlaams Parlement, Antwerpen

Home

Een veilig, verantwoord en Vlaams beleid is mijn inzet voor jou. De N-VA wil een warm Vlaanderen waar iedereen zich thuis voelt.

Voor Vlaanderen

Belangrijke thema’s eindigen niet aan de gemeentegrens. Ik vertel geen geheimen als ik zeg dat er heel wat werken gepland zijn in en rond Antwerpen. Die werken gaan onherroepelijk ook een impact hebben op de mobiliteit in onze regio, van Stabroek over Kapellen, Brasschaat, Schoten, Brecht, Malle, Ranst, Wijnegem en Wommelgem. Het is belangrijk dat ook onze regio een stem heeft in dit mobiliteitsverhaal en die stem wil ik graag zijn voor de N-VA in het Vlaams Parlement.

Laat ons eerlijk zijn: hier in onze mooie groene rand rond de stad zijn we ons maar al te goed bewust van de uitdagingen die de huidige mobiliteitssituatie met zich meebrengt. De files op de ring rond Antwerpen zijn ondertussen ook voelbaar in onze gemeentes.

We mogen niet blind zijn voor onze lokale economie en de werkgelegenheid in onze streek. Bedrijven moeten de kans krijgen om te blijven investeren in onze regio. We moeten blijven inzetten op innovatie en op bv. bijna klimaatneutrale bedrijvenzones, zodat er ruimte is voor een sterk economisch weefsel dat ook de noodzakelijke aandacht heeft voor ons klimaat.

Ook veiligheid en integratie zijn belangrijke onderwerpen. In onze groene gemeentes rond de stad moeten we waakzaam blijven voor grootstedelijke problematieken. Voor N-VA telt niet waar je vandaan komt, wél waar je naartoe wil. Een streng maar rechtvaardig immigratiebeleid moet ervoor zorgen dat diegene die onze hulp echt nodig hebben, ze ook kunnen krijgen. Naast rechten zijn er ook plichten. Het is niet meer dan normaal dat onze manier van leven overeind moet blijven. De scheiding tussen religie en staat, de gelijkheid tussen man en vrouw… kort samengevat: de waarden van de verlichting moeten we koesteren en beschermen.

Dat betekent dat ook onderwijs een heel belangrijk thema is. Met 2 opgroeiende kinderen word ik hier dagelijks mee geconfronteerd. Ieder kind moet het beste onderwijs krijgen op zijn/haar niveau, en op jonge leeftijd kunnen instappen om alle kansen te benutten. Ik zal mee strijden om de lat hoog te laten liggen. Ik geloof niet in pretpedagogie. De nivellering naar beneden, die op sommige plaatsen is ingezet, is een ware bedreiging voor de toekomst. Onze hersenen en onze kennis en kunde zijn de belangrijkste grondstof van Vlaanderen, hier mogen we niet op inboeten. Leerkrachten verdienen ons respect.

Voor Schoten

Schoten is een mooie gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. De Schotenaar is tevreden, woont graag in zijn gemeente en dit willen we ook zo houden in de toekomst. Maarten wil daarom de dienstverlening naar de burger toe nog verbeteren (ruimere openingsuren gemeentehuis, containerpark langer open op zaterdag, meer digitale mogelijkheden om van thuis uit de nodige documenten te ontvangen, …). Ook veiligheid blijft een prioriteit. Het cameranetwerk rond Schoten moet verder afgewerkt worden. Mobiele camera’s moeten ingezet kunnen worden op plaatsen met veel overlast of sluikstort. We blijven inzetten op het creëren en verstevigen van de buurt- en informatienetwerken (BIN’s). Natuurlijk is en blijft de politie cruciaal in ons veiligheidsbeleid. We moeten verder werken om de beschikbare politiecapaciteit zo efficiënt mogelijk op het terrein in te zetten. En vanzelfsprekend zullen we erop toezien dat nieuwkomers onze waarden en normen onderschrijven en respecteren.

Met de aankoop van de Forumgebouwen, de renovatie van het Gelmelenhof en de noodzakelijke werken aan de waterleiding in de Paalstraat, met daaraan gekoppeld de vernieuwing van onze belangrijkste winkelstraat, krijgen we de kans om ons dorpscentrum klaar te stomen voor de volgende 50 jaar. Dit willen we samen doen met onze burgers en onze handelaars. Ook de nieuwe Hoogmolenbrug biedt ons een kans om de verkeersstromen in de gemeente bij te sturen en zo het sluipverkeer zoveel mogelijk te weren uit onze woonwijken. En ondertussen blijven we natuurlijk verder investeren in nieuwe fiets- en voetpaden.  

Verder wil ik ook blijven inzetten op het rijke gemeenschapsleven: de verenigingen zorgen er mee voor dat het in Schoten aangenaam wonen en ontspannen is. Er is de voorbije legislatuur sterk ingezet op cultuur, jeugdbeweging, buitensporten.... We blijven dit doen met de volgende 6 jaar speciale aandacht voor onze binnensporters. Een derde sporthal moet hun capaciteitsprobleem kunnen oplossen. Met de nieuwe Forumgebouwen en het opwaarderen van het Gelmelenhof zal de cultuur letterlijk een centrale plaats krijgen in onze gemeente. We ijveren voor een modern en uitnodigend centrum met kwaliteitsvolle handelszaken, bereikbaar voor iedereen en met voldoende parkeerplaatsen, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het rijke Schotense cultuur- en winkelaanbod.

Als we jongeren kansen geven in ons onderwijs, dan kunnen ze uitgroeien tot volwassenen die inspireren en innoveren om de uitdagingen van vandaag aan te pakken. Daar wil ik ook de volgende 5 jaar mijn schouders blijven mee onderzetten.

Maarten De Veuster
15de plaats Vlaams Parlement
Burgemeester Schoten