Maarten De Veuster

Maarten werd in 1973 geboren in Schoten, is gehuwd met Eef Hendrickx en heeft twee kinderen: Remco en Judit. Van 2007 tot 2012 was hij schepen voor onder andere Jeugd, Lokale economie, Tewerkstelling, Ontwikkelingssamenwerking… In 2013 werd hij burgemeester en in 2018 werd hij herverkozen.

In 1997 werd Maarten actief als reisagent in de familiezaak in Schoten. In zijn beperkte vrije tijd is hij actief bij VK Simikos, in het verleden als speler, vervolgens ook als bestuurslid en nog steeds als (hulp)trainer bij de jeugd. Daarnaast is hij spelend lid bij TC Schoten en skiet hij graag. Ook reizen met het gezin en wandelen met de hond bieden een welkome uitlaatklep. Maarten is daarnaast ook (steunend) lid van tal van Schotense verenigingen.

Maarten in Schoten

Schoten is een mooie gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. Dat steunt uiteraard op een goede dienstverlening naar de burger toe. Ook veiligheid, onder meer met buurt- en informatienetwerken (BIN’s), draagt daartoe bij.

Veel aandacht gaat naar nieuwe sport- en cultuurinfrastructuur, naar kwaliteitsvol onderwijs en naar het opwaarderen van het gemeentecentrum en de belangrijkste winkelstraten. Het vernieuwen van fiets- en voetpaden blijft een constant aandachtspunt.

Maarten in Vlaanderen

In mei 2019 werd Maarten verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger. Een goede zaak, want belangrijke thema’s eindigen niet aan de gemeentegrens. "Zo mogen we niet blind zijn voor onze lokale economie en voor de werkgelegenheid in onze streek. Bedrijven moeten de kans krijgen om te blijven investeren in onze regio", zegt hij hier over.

Ook veiligheid en integratie zijn belangrijke onderwerpen. "In onze groene gemeentes rond de stad moeten we waakzaam blijven voor grootstedelijke problematieken. Voor N-VA telt niet waar je vandaan komt, wél waar je naartoe wil. We willen er dus op toezien dat nieuwkomers onze waarden en normen onderschrijven en respecteren", benadrukt hij.

Ook onderwijs is dus een heel belangrijk thema. “Met twee opgroeiende kinderen word ik hier dagelijks mee geconfronteerd. Ik geloof niet in pretpedagogie. De nivellering naar beneden, die op sommige plaatsen is ingezet, is een ware bedreiging voor de toekomst. Onze hersenen en onze kennis en kunde zijn de belangrijkste grondstof van Vlaanderen, hier mogen we niet op inboeten.”

Hier in de mooie groene rand rond de stad is men zich maar al te goed bewust van de uitdagingen die de huidige mobiliteitssituatie met zich meebrengt. De files op de ring rond Antwerpen zijn ondertussen ook voelbaar in Schoten. Maarten: "Als we echt impact vanuit onze groene rand rond Antwerpen willen hebben op de grote mobiliteitsdossiers, dan moeten we zorgen dat we mee aan de tafel zitten waar die beslissingen worden genomen: op Vlaams niveau."

Medewerkers

Ludwig Van Lierde

Ludwig Van Lierde
Parlementair medewerker