Hoogmolenbrug of Alpenweide

Door Maarten De Veuster op 9 juni 2023

Hoogmolenbrug of Alpenweide? Dat is de fleurige titel die regiojournalist Jan Auman boven zijn verslag van de inhuldiging van de Hoogmolenbrug in GVA plaatste. En hij heeft overschot van gelijk, want dit is niet zomaar een brug maar tegelijkertijd ook een ecoduct, een groene verbinding tussen beide oevers.

Wij citeren hem even: “Het is een plezier om het Albertkanaal over te steken tussen Schoten en Wijnegem, zeker met de fiets. Wat een bloemenweelde! Het lijkt wel of je door Alpenweiden trapt. En tussendoor vliegen dan ook nog distelvinken, reigers en zwaluwen. Op reeën, bevers en mogelijk dassen is het voorlopig nog even wachten, maar vast staat dat de ook door ons aanvankelijk wat sceptisch onthaalde ecostrook langs de nieuwe oeververbinding een jaar na aanleg een erg geslaagde investering is.” In de toekomst zullen wildcamera’s registeren welke (grotere) dieren dit ecoduct zullen gebruiken om te pendelen tussen de parken, natuur- en bosgebieden links en rechts van het kanaal.

Met de nieuwe Hoogmolenbrug krijgen ook de inwoners, pendelaars en (fiets)toeristen van de regio opnieuw een vlottere verbinding tussen Schoten en Wijnegem. Er wordt nu ook gedacht aan een nieuwe fietsbrug en een smal ecoduct over de Merksemsebaan, en een ecotunnel onder de Deurnesteenweg.

Maarten De Veuster is er als burgemeester van Schoten en als Vlaams Parlementslid uiteraard een groot voorstander van dat fietsers die van of naar de Hoogmolenbrug rijden de N120 veilig kunnen kruisen: “Wij zijn ervan overtuigd dat dit technisch en hopelijk ook budgettair, het gaat vermoedelijk om 1,5 miljoen euro, een haalbare kaart is, en hopen zowel gouverneur Cathy Berx als Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters mee in dit verhaal te krijgen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is