Fietsoverbrugging Bisschoppenhoflaan

Door Maarten De Veuster op 12 november 2020

Samen met mijn collega's Yvo Wynants, burgemeester van Wijnegem, en Tjerk Sekeris, districtsburgemeester van Deurne, pleit ik voor een fietsoverbrugging van de Bisschoppenhoflaan. We stuurden hieromtrent onderstaand persbericht rond:

"Momenteel zijn op de grens van Schoten, Deurne en Wijnegem de voorbereidende werken bezig om de Hoogmolenbrug te vernieuwen en te verplaatsen. Ook het kruispunt Deurnesteenweg en N120 (Merksemsebaan/Bisschoppenhoflaan) wordt verplaatst en heraangelegd in functie van de nieuwe brug.
Hier ontstaat een mooie opportuniteit: door tegelijkertijd de Bisschoppenhoflaan te overbruggen voor het fietsverkeer zou voor een verkeersveilige fietsontsluiting van een aantal gemeenten in de noordrand van Antwerpen kunnen gezorgd worden, niet in het minst voor de duizenden jonge fietsers die deze weg nemen van en naar de vele scholen in Deurne, Schoten en Wijnegem.

De bouw van deze fietsbrug werd ooit door een gebrek aan middelen geschrapt/uitgesteld. Nochtans worden de budgetten voor investeringen (335 miljoen euro in 2021) in fietsinfrastructuur momenteel niet eens opgebruikt, al is het maar door tijdrovende onteigeningsprocedures en betwistingen. Een deel van dit bedrag zou kunnen gebruikt worden om de fietsbrug over de Bisschoppenhoflaan te verwezenlijken.
Naar aanleiding van een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid en burgemeester van Schoten Maarten De Veuster liet minister Lydia Peeters weten dat er wel een conflictvrije dubbelrichtingsoversteek dwars over de N120 wordt voorzien, maar geen ongelijkvloerse fietsverbinding – wat nog veel veiliger zou zijn. “Deze prioritaire fietsverbinding, als onderdeel van het bovenlokaal fietspadennetwerk, wordt druk befietst”, stelt Maarten De Veuster. “Met deze ingreep kunnen we dit kruispunt conflictvrij maken en de doorstroming voor iedereen verbeteren.”

Hoe dan ook komt deze locatie in aanmerking voor de nieuwe subsidieregeling waarbij lokale besturen zelf instaan voor een ongelijkvloerse kruising voor fietsers met een gewestweg en hiervoor subsidie kunnen ontvangen. In dat geval is het wel de lokale overheid zelf die de studie en uitvoering moet trekken. “Maar laat nu net De Vlaamse Waterweg, die ook verantwoordelijk is voor de heraanleg van de Hoogmolenbrug, de plannen voor de fietsoverbrugging reeds op papier heeft gezet zodat we hier niet van nul moeten vertrekken”, zegt Tjerk Sekeris, districtsburgemeester van Deurne.

"Er ligt nog veel werk op de plank in verband met de (fiets)toegankelijkheid van onze regio”, zegt Ivo Wynants, burgemeester van Wijnegem. “Veilig fietsverkeer belangt ons immer allen aan.” Hoe dan ook hopen de drie burgemeesters dat deze veilige fietsverbinding gerealiseerd kan worden met de steun van de minister, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg."

Gazet van Antwerpen besteedde hier alvast aandacht aan: https://www.gva.be/cnt/dmf20201111_95240418?fbclid=IwAR0N6OnIMWW2Xo_SwqA...

 


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is